ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ

Περιγραφή

 ΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 8 ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΦΕΚ 1393 (Β' 14/11/2000) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -