Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

H Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει την ευθύνη λειτουργίας και εκσυγχρονισμού των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού στην Ελληνική Επικράτεια. Μεταξύ των Σχολών αυτών περιλαμβάνονται:

 • Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι οποίες ανήκουν στην Τρίτη Βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, έχοντας ως αποστολή τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μελλοντικών Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και
 • τα Κέντρα Επιμόρφωσης των Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), τα οποία συγκαταλέγονται στις Σχολές Συνεχιζόμενης κατάρτισης, και έχουν ως αποστολή την μετεκπαίδευση και κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο του σταθερού προσανατολισμού για τη συνεχή ενίσχυση, υποστήριξη και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, και έχοντας ως στόχο την εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάληψη δράσεων Τηλεκπαίδευσης ενισχυτικών της παραδοσιακής διδασκαλίας, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) έχει δημιουργήσει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με χρήση της πλατφόρμας Open eClass, η οποία παρέχεται δωρεάν από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet). Στην πλατφόρμα αυτή ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει και να βρει εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, κ.λπ.) που αφορά στην εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

 

Για προτάσεις και παρατηρήσεις, που αφορούν στη βελτίωση της πλατφόρμας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: dekn@hcg.gr

 

Δήλωση / Προδιαγραφές προσβασιμότητας

Ανακοινώσεις

 • - Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2021 -

  Η Αίτηση ΝΕΟΥ χρήστη για εγγραφή στο περιβάλλον MarEdu
  απαιτείται ΑΜΕΣΑ να συνοδεύεται από επιβεβαίωση του e-mail του νέου χρήστη (εντός μιας ώρας)
  στο αυτόματο απαντητικό e-mail του περιβάλλοντος MarEdu (πατείστε ΕΔΩ:  link) που ακολουθεί ΑΜΕΣΑ την αίτηση

 • - Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021 -

  Oλοκληρώθηκε η μεταφορά του Maredu στους servers του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
  Το νέο URL που θα απαντάει είναι το https://maredu.hcg.gr/
  Σε πέριπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει το παλιό (https://maredu.gunet.gr) θα γίνει απευθείας μεταφορά του στο νέο

 • - Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016 -

  Γνωρίζεται ότι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λειτουργεί Γραφείο Σταδιοδρομίας με στόχο την ενημέρωση και την παροχή κατευθύνσεων και υποδείξεων προς τους δοκίμους των ΑΕΝ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυτολόγησή τους σε πλοία ναυτιλιακών εταιρειών για την εκτέλεση των Α’ και Β’ θαλάσσιων εκπαιδευτικών ταξιδιών.

  Το Γραφείο Σταδιοδρομίας, για το σκοπό αυτό, υποστηρίζεται από εξειδικευμένη διαδικτυακή πιλοτική εφαρμογή η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης https://hmco.hcg.gr .

  Σπουδαστές και Σπουδάστριες ΑΕΝ Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών έτους εισαγωγής 2014-2015 και έπειτα καλούνται όπως επισκεφθούν και επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους στο σύστημα.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΝ που φοιτούν, καθώς και στο διαδικτυακό ιστότοπο του Γραφείου Σταδιοδρομίας στην παραπάνω διεύθυνση.

  (Γραφείο Σταδιοδρομίας, e-mail: dekn.hmco@hcg.gr, τηλ. επικ.: 213 1371429-1686, φαξ: 2104224000).