ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ IΙ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε.ΝΤΟΥΣΚΑ

Περιγραφή

 

Το μάθημα Φυσική για πλοιάρχους IΙ του Β΄ διδακτικού εξαμήνου των Α.Ε.Ν/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ αντίστοιχο του μαθήματος Φυσική II, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο. Σύμφωνα με τα νέα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα ΦΕΚ 2321 Β΄/13-6-2019, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του είναι δύο (2) ώρες θεωρία και μία(1) ώρα εφαρμογές και η τελική του εξέταση είναι γραπτές εξετάσεις . Η διδασκαλία του έχει στόχο να παρέχει στούς σπουδαστές γνώσεις Μαγνητισμού και Ηλεκτρισμού με τις ακόλουθες ενότητες διδασκαλίας για την θεωρία και τις εφαρμογές

         1.1 Μαγνητισμός

         1.2 Ηλεκτρική ασφάλεια

         1.3 Ηλεκτρικές αρχές

         1.4 Ηλεκτρικό κύκλωμα

         1.5 Έργο,ενέργεια και ισχύς σε ηλεκτρικό κύκλωμα

         1.6 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

         1.7 Πυκνωτές

         1.8 Ηλεκτρικές γεννήτριες και κινητήρες

         1.9 Εναλλασσόμενη τάση και ρεύμα

        1.10 Συσκευές Διανομής και Προστασίας

        1.11 Ηλεκτροχημεία

        1.12 Όργανα

        1.13 Ηλεκτ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο