ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΙΤΝΟΣ ΦΑΔΑΚΗΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -