ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Περιγραφή

Ανακοινώσεις Γραφείου Σπουδαστικής Μέριμνας ΑΕΝ Κρήτης για θέματα που αφορούν:

1. Κοιτώνες Σπουδαστών.

2. Πάσο.

3. Ναυτικά Φυλλάδια.

4. Επίδομα Σίτισης.

5. Επίδομα Στέγασης.

6. Εξετάσεις Κολύμβησης. 

Ημερολόγιο