ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
- Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 -

Λόγω τεχνικών προβλημάτων, δεν είναι εφικτό το ανέβασμα των διδακτικών σημειώσεων στην πλατφόρμα, οπότε σας παραθέτω τον σχετικό σύνδεσμο: https://maredu.hcg.gr/modules/document/file.php/MAK248/%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82.doc