ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΙΩΝ
- Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024 -

Παρακαλούνται όλοι οι Σπουδαστές να διαβάσουν και να λάβουν γνώση από τον παρακάτω σύνδεσμο που αφορά μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης κοριών.

mail.hcg.gr/service/home/~/?auth=co&loc=en_GB&id=39137&part=2