Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

H Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει την ευθύνη λειτουργίας και εκσυγχρονισμού των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού στην Ελληνική Επικράτεια. Μεταξύ των Σχολών αυτών περιλαμβάνονται:

  • Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι οποίες ανήκουν στην Τρίτη Βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, έχοντας ως αποστολή τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μελλοντικών Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και
  • τα Κέντρα Επιμόρφωσης των Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), τα οποία συγκαταλέγονται στις Σχολές Συνεχιζόμενης κατάρτισης, και έχουν ως αποστολή την μετεκπαίδευση και κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο του σταθερού προσανατολισμού για τη συνεχή ενίσχυση, υποστήριξη και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, και έχοντας ως στόχο την εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάληψη δράσεων Τηλεκπαίδευσης ενισχυτικών της παραδοσιακής διδασκαλίας, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) έχει δημιουργήσει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με χρήση της πλατφόρμας Open eClass, η οποία παρέχεται δωρεάν από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet). Στην πλατφόρμα αυτή ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει και να βρει εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, κ.λπ.) που αφορά στην εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

 

Για προτάσεις και παρατηρήσεις, που αφορούν στη βελτίωση της πλατφόρμας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: dekn@hcg.gr

 

Δήλωση / Προδιαγραφές προσβασιμότητας