Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Επικοινωνία

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών,
Τμήμα Α΄ Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
Τεχνική Επιτροπή υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης,

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,
18510 Πειραιάς
2131374547 - 2131371413
2104224000
 maredu <at> yen.gr