Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ν.
- Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016 -

Γνωρίζεται ότι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λειτουργεί Γραφείο Σταδιοδρομίας με στόχο την ενημέρωση και την παροχή κατευθύνσεων και υποδείξεων προς τους δοκίμους των ΑΕΝ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυτολόγησή τους σε πλοία ναυτιλιακών εταιρειών για την εκτέλεση των Α’ και Β’ θαλάσσιων εκπαιδευτικών ταξιδιών.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας, για το σκοπό αυτό, υποστηρίζεται από εξειδικευμένη διαδικτυακή πιλοτική εφαρμογή η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης https://hmco.hcg.gr .

Σπουδαστές και Σπουδάστριες ΑΕΝ Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών έτους εισαγωγής 2014-2015 και έπειτα καλούνται όπως επισκεφθούν και επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους στο σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΝ που φοιτούν, καθώς και στο διαδικτυακό ιστότοπο του Γραφείου Σταδιοδρομίας στην παραπάνω διεύθυνση.

(Γραφείο Σταδιοδρομίας, e-mail: dekn.hmco@hcg.gr, τηλ. επικ.: 213 1371429-1686, φαξ: 2104224000).