Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Maredu
- Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021 -

Oλοκληρώθηκε η μεταφορά του Maredu στους servers του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Το νέο URL που θα απαντάει είναι το https://maredu.hcg.gr/
Σε πέριπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει το παλιό (https://maredu.gunet.gr) θα γίνει απευθείας μεταφορά του στο νέο