Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Gas Tankers Advance Course (KESENP118)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
HTW 2-3-1_Model course - Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations (KESENP117)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
HTW 2-3-2_Model Course - Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations (KESENP116)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
HTW 2-3-3_Model Course - Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (KESENP115)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
HTW 2-3-4_Model course - Maritime English (KESENP128)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
HTW 2-3-5_Model course - Engine-Room Simulator (KESENP114)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
STW 38-3-1_Model course-Liquefied petroleum gas tanker (LPG) cargo & ballast handling simulator (KESENP113)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
STW 43-3-2_Model Course - Security awareness training for seafarers with designated security duties (KESENP111)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
STW 43-3-4_Model course 6 09A - Train the Simulator Trainer and Assessor (KESENP110)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
STW 43-3-5_Model Course 7.04 New2010_Officer in Charge of an Engineering Watch (KESENP109)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
STW 43-3-6_Model Course 7.01 New2010_Master and Chief mate (KESENP108)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
STW 43-3-7_Model Course 7.02 New2010_Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer (KESENP107)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
STW 44-3-1_Model course – Electro-Technical Officer (KESENP112)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (KESENP106)ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ (KESENP105)ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (KESENP104)ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (KESENP125)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ (KESENP126)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΝΑΥΠΗΓΙΑ Ι (KESENP122)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΙΙ (KESENP123)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (KESENP124)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (KESENP121)ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ