Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Ανακοινώσεις Σχολής Πλοιάρχων (AENKAL101)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) (AENKAL119)ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΜΥΤΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (AENKAL107)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ
Μαθηματικά για Πλοιάρχους Ι (AENKAL114)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ
Μαθηματικά για Πλοιάρχους ΙΙ (AENKAL115)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V (AENKAL110)ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΡΙΚΟΙΛΗ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (AENKAL108)ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΡΙΚΟΙΛΗ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ (AENKAL109)ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΡΙΚΟΙΛΗ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) (AENKAL116)ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΜΥΤΙΚΑ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) (AENKAL117)ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΜΥΤΙΚΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) (AENKAL118)ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΜΥΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ Ι (AENKAL111)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΙΙ (AENKAL112)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΙΙΙ (AENKAL113)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ