Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL104)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL106)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL108)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ (KESEN_MAK_PL110)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL102)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL107)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΑ - Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL101)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL109)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΥ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL105)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (KESEN_MAK_PL103)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ