Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ADVANCE CHEMICAL TANKER SAFETY (KESEN_MAK_PL114)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ADVANCE GAS TANKER SAFETY (KESEN_MAK_PL115)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ADVANCE OIL TANKER SAFETY (KESEN_MAK_PL111)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BASIC OIL TANKER SAFETY (KESEN_MAK_PL112)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
MEDICAL CARE (KESEN_MAK_PL116)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
RO.RO PASSSENGER (KESEN_MAK_PL118)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SSO (OFFICER) (KESEN_MAK_PL113)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (KESEN_MAK_PL117)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ