Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ ΚΥΚΛΟΣ (KESEN_MAK_MECH102)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ (KESEN_MAK_MECH104)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ  (KESEN_MAK_MECH103)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ Β ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (KESEN_MAK_MECH105)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ Β ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (KESEN_MAK_MECH106)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΚΥΚΛΟΥ Β ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (KESEN_MAK_MECH107)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΥ Α ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (KESEN_MAK_MECH108)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΣ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (KESEN_MAK_MECH101)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ