Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (EID_SCH_KRH101)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (EID_SCH_KRH103)Ευαγγελια Γιοβανογλου
ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΣΗ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) (EID_SCH_KRH104)ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗΣ