Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (AENIP101)ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (AENIP102)ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ