Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (AENKYP100)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (AENKYP101)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΤΣΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (AENKYP102)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΤΣΑΣ