Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (MAK603)Ιάκωβος Χαραλαμπίδης
ARPA/αΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ (MAK362)Αργύριος Ιωαννίδης
BTM (ΣΤ EΞΑΜΗΝΟ) (MAK401)Αργύριος Ιωαννίδης
ECDIS (MAK596)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΟΥΦΙΑΣ
ECDIS (MAK277)Δημήτριος Βασιλόπουλος
ISM - ΑΣΦ.ΦΥΛΑΚΗΣ - Γ' (MAK552)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
ISPS -SSO (MAK545)ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
MARITIME ENGLISH C SEMESTER (MAK688)ATHANASIADOU IFIGENEIA
MARITIME ENGLISH-E SEMESTER (MAK671)ATHANASIADOU IFIGENEIA
MARPOL (MAK517)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
MARPOL - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ (Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MAK489)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
NAYTIKH TEXNH II (MAK626)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
NAYTIKH TEXNH ΣΤ ' (MAK577)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
NAYTIΛΙΑ Ι - ΝΑΥΤΙΚΉ ΓΕΩΓΡΑΦIΑ ( Α΄ ΕΞΑΜ.) (MAK484)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
NAYTIΛΙΑ ΙΙ (ΕΞΑΜ Β) (MAK525)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
NAYΠΗΓΙΑ (ΕΞΑΜ Β΄) (MAK536)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
NAΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ (MAK644)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
RADAR (MAK138)Νικόλαος Tσούλης
RADAR / ARPA (MAK518)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
RADAR /ARPA-ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ (MAK290)Ιάκωβος Χαραλαμπίδης
RADAR Γ (MAK563)Βελισσάριος Παπαχρήστου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (MAK147)Νικόλαος Tσούλης
Ανθρώπινες Σχέσεις (MAK123)Ιωάννης Σιδέρης
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ - BMS (MAK556)Βελισσάριος Παπαχρήστου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (παλαιό) Δ' εξ. (MAK326)Ιωάννης Σιδέρης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (MAK316)Ιωάννης Σιδέρης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Α' (MAK446)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Ε' ΕΞ. (MAK597)Ιωάννης Σιδέρης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ Γ' (MAK519)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Ε' (MAK447)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική - Δίκαιο της Θάλασσας (MAK550)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, (παλαιό) ΣΤ' εξαμήνου (MAK324)Ιωάννης Σιδέρης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ - Α' ΕΞΑΜ. (MAK639)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία (MAK248)Ιωάννης Σιδέρης
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ 2024 (MAK684)ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ Δ ΚΑΙ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2024 (MAK685)ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (MAK562)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ (MAK681)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
Επιθεώρηση Πλοίων Ε' (MAK481)ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ - Διοικητική και Λογιστική (Εξάμηνο Ε') (MAK555)Νικόλαος Μαύρος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι (Εξάμηνο Β') (MAK537)Νικόλαος Μαύρος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ (Εξάμηνο Δ') (MAK482)Νικόλαος Μαύρος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ- ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ε΄ ΕΞΑΜ. (MAK559)Ιάκωβος Χαραλαμπίδης
ΕΠΙΧ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΤ (MAK687)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ (MAK136)Νικόλαος Tσούλης
Ευσταθεια ΣΤ (MAK425)Αργύριος Ιωαννίδης
ΗΓΕΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ εξαμήνου (ΝΕΟ, POST-MANILA) (MAK564)Ιωάννης Σιδέρης
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (παλαιό) Δ' εξ. (MAK327)Ιωάννης Σιδέρης
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΘΕΩΡΙΑ STCW (MAK292)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ
Θέματα Εξεταστικών Περιόδων Σχολής Πλοιάρχων (MAK341)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Μαθηματικά ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ Ι (MAK592)ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΠΡΟΖΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΙΙ (MAK599)ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΠΡΟΖΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (MAK601)ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΠΡΟΖΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (MAK598)ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΠΡΟΖΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (MAK600)ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΠΡΟΖΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Ε΄ (MAK483)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ
Μετεωρολογία (MAK182)Κωνσταντία Ρωσσιάδου
Ν.ΤΕΧΝΗ Β (MAK548)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΑ - ΣΧΕΔΙΟ Β (MAK619)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β' (MAK546)ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β΄ - ΣΧΕΔΙΟ (MAK372)ΡΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ II - Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (MAK658)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
Ναυτικά Αγγλικά IV - Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (MAK674)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
Ναυτικα Αγγλικα V - Ε εξαμηνου (MAK544)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
Ναυτικά Αγγλικά VI - ΣΤ εξαμήνου (MAK543)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι - Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (MAK568)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (MAK523)Βελισσάριος Παπαχρήστου
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ (MAK690)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΛΙΤΙΔΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΧ (MAK613)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (MAK509)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι - ΦΑΝΟΙ & ΣΧΗΜΑΤΑ (Α΄ΕΞΑΜ) (MAK485)ΔΕΛΗ ΝΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙ (MAK560)ΝΙΚΗ ΔΕΛΗ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤ' (aen2021)ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (MAK287)Ιάκωβος Χαραλαμπίδης
Ναυτικό Δίκαιο I (MAK591)Μιχάλης Σκολιανός
Ναυτικό Δίκαιο II (MAK645)Μιχάλης Σκολιανός
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (MAK578)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι Α' εξ. Πλ. Νέο Πρόγραμμα (MANILA) (MAK269)Ιωάννης Σιδέρης
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (MAK634)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ IV (Ε ΕΞΑΜΗΝΟ) (MAK526)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Ναυτιλια Α (MAK348)Αργύριος Ιωαννίδης
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α' (MAK445)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (MAK272)Ιάκωβος Χαραλαμπιδης
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β' (MAK521)ΝΙΚΗ ΔΕΛΗ
Ναυτιλια Γ (MAK369)Αργύριος Ιωαννίδης
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Γ' (MAK561)ΝΙΚΗ ΔΕΛΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ε (MAK448)Αργύριος Ιωαννίδης
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ε4 (MAK557)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ε΄ (MAK487)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ε΄ (MAK516)ΝΙΚΗ ΔΕΛΗ
Ναυτιλία Ε΄εξαμήνου (MAK140)Νικόλαος Tσούλης
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ι - Ν.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MAK475)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙV - E' (MAK553)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ/ΝΑΥΤ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (MAK595)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΟΥΦΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε - ΠΡΩΗΝ ΟΕΠ ΣΤ (MAK551)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (MAK610)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ε' εξαμήνου (MAK648)Ιωάννης Σιδέρης
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤ΄ (MAK541)ΝΙΚΗ ΔΕΛΗ
ΝΗΟ (MAK139)Νικόλαος Tσούλης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024 (MAK676)ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 (MAK663)ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ
ΠΤΥΧ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (MAK263)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΠΤΥΧ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (MAK264)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (MAK642)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (MAK265)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (MAK582)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΡΑΝΤΑΡ (MAK539)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΚΙΟΣ
Στοιχεια Διαχ. Γεφυρας (MAK351)Αργύριος Ιωαννίδης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Γ΄ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (MAK361)ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΚΙΤΖΗΣ
Στοιχεία Συνταγματικού & Ναυτικού Δικαίου (παλαιό μάθημα) (MAK134)Ιωάννης Σιδέρης
ΦΥΣΙΚΗ Α (MAK453)Κωνσταντία Ρωσσιάδου