Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ARPA/αΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ (MAK362)Αργύριος Ιωαννίδης
BTM (ΣΤ EΞΑΜΗΝΟ) (MAK401)Αργύριος Ιωαννίδης
ECDIS (MAK596)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΟΥΦΙΑΣ
ECDIS (MAK277)Δημήτριος Βασιλόπουλος
ISM - ΑΣΦ.ΦΥΛΑΚΗΣ - Γ' (MAK552)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
ISPS -SSO (MAK545)ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
Maritime English (ESP) (MAK586)Ifigeneia Athanasiadou
MARITIME ENGLISH A SEMESTER - ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (MAK568)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
MARPOL (MAK517)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
MARPOL - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ (Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MAK489)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
NAYTIKH TEXNH II (MAK626)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
NAYTIKH TEXNH ΣΤ ' (MAK577)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
NAYTIΛΙΑ Ι - ΝΑΥΤΙΚΉ ΓΕΩΓΡΑΦIΑ ( Α΄ ΕΞΑΜ.) (MAK484)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
NAYTIΛΙΑ ΙΙ (ΕΞΑΜ Β) (MAK525)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
NAYΠΗΓΙΑ (ΕΞΑΜ Β΄) (MAK536)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
NAΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ (MAK644)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
RADAR (MAK138)Νικόλαος Tσούλης
RADAR / ARPA (MAK518)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
RADAR /ARPA-ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ (MAK290)Ιάκωβος Χαραλαμπίδης
RADAR Γ (MAK563)Βελισσάριος Παπαχρήστου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (MAK147)Νικόλαος Tσούλης
Ανθρώπινες Σχέσεις (MAK123)Ιωάννης Σιδέρης
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ - BMS (MAK556)Βελισσάριος Παπαχρήστου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ' εξ. (MAK326)Ιωάννης Σιδέρης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (MAK316)Ιωάννης Σιδέρης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Α' (MAK446)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Ε' ΕΞ. (MAK597)Ιωάννης Σιδέρης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ Γ' (MAK519)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Ε' (MAK447)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική - Δίκαιο της Θάλασσας (MAK550)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΣΤ' εξαμήνου (MAK324)Ιωάννης Σιδέρης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ - Α' ΕΞΑΜ. (MAK639)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία (MAK248)Ιωάννης Σιδέρης
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (MAK562)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Επιθεώρηση Πλοίων Ε' (MAK481)ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ - Διοικητική και Λογιστική (Εξάμηνο Ε') (MAK555)Νικόλαος Μαύρος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι (Εξάμηνο Β') (MAK537)Νικόλαος Μαύρος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ (Εξάμηνο Δ') (MAK482)Νικόλαος Μαύρος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ- ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ε΄ ΕΞΑΜ. (MAK559)Ιάκωβος Χαραλαμπίδης
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ (MAK136)Νικόλαος Tσούλης
Ευσταθεια ΣΤ (MAK425)Αργύριος Ιωαννίδης
ΗΓΕΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ εξαμήνου (ΝΕΟ, POST-MANILA) (MAK564)Ιωάννης Σιδέρης
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Δ' εξ. (MAK327)Ιωάννης Σιδέρης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 2022-2023 (MAK631)ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΘΕΩΡΙΑ STCW (MAK292)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ
Θέματα Εξεταστικών Περιόδων Σχολής Πλοιάρχων (MAK341)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Μαθηματικά ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ Ι (MAK592)ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΠΡΟΖΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΙΙ (MAK599)ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΠΡΟΖΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (MAK601)ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΠΡΟΖΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (MAK598)ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΠΡΟΖΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (MAK600)ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΠΡΟΖΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Ε΄ (MAK483)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ
Μετεωρολογία (MAK182)Κωνσταντία Ρωσσιάδου
Ν.ΤΕΧΝΗ Β (MAK548)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΑ - ΣΧΕΔΙΟ Β (MAK619)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β' (MAK546)ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β΄ - ΣΧΕΔΙΟ (MAK372)ΡΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
Ναυτικα Αγγλικα V - Ε εξαμηνου (MAK544)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
Ναυτικά Αγγλικά VI - ΣΤ εξαμήνου (MAK543)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (MAK523)Βελισσάριος Παπαχρήστου
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΧ (MAK613)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (MAK509)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι - ΦΑΝΟΙ & ΣΧΗΜΑΤΑ (Α΄ΕΞΑΜ) (MAK485)ΔΕΛΗ ΝΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙ (MAK560)ΝΙΚΗ ΔΕΛΗ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤ' (aen2021)ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (MAK287)Ιάκωβος Χαραλαμπίδης
Ναυτικό Δίκαιο I (MAK591)Μιχάλης Σκολιανός
Ναυτικό Δίκαιο II (MAK645)Μιχάλης Σκολιανός
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (MAK578)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (MAK634)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ IV (Ε ΕΞΑΜΗΝΟ) (MAK526)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Ναυτιλια Α (MAK348)Αργύριος Ιωαννίδης
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α' (MAK445)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (MAK272)Ιάκωβος Χαραλαμπιδης
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β' (MAK521)ΝΙΚΗ ΔΕΛΗ
Ναυτιλια Γ (MAK369)Αργύριος Ιωαννίδης
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Γ' (MAK561)ΝΙΚΗ ΔΕΛΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ε (MAK448)Αργύριος Ιωαννίδης
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ε4 (MAK557)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ε΄ (MAK487)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ε΄ (MAK516)ΝΙΚΗ ΔΕΛΗ
Ναυτιλία Ε΄εξαμήνου (MAK140)Νικόλαος Tσούλης
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ι - Ν.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) (MAK475)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙV - E' (MAK553)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ/ΝΑΥΤ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (MAK595)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΟΥΦΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε - ΠΡΩΗΝ ΟΕΠ ΣΤ (MAK551)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (MAK610)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ε' εξαμήνου (MAK648)Ιωάννης Σιδέρης
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤ΄ (MAK541)ΝΙΚΗ ΔΕΛΗ
ΝΗΟ (MAK139)Νικόλαος Tσούλης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (MAK135)Δρ. Λιώτσιος Κων/νος
ΠΤΥΧ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (MAK263)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΠΤΥΧ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (MAK264)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (MAK642)AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (MAK265)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (MAK582)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΡΑΝΤΑΡ (MAK539)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΚΙΟΣ
Στοιχεια Διαχ. Γεφυρας (MAK351)Αργύριος Ιωαννίδης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (MAK603)Ιάκωβος Χαραλαμπίδης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α' Πλ. Νέο Πρόγραμμα (MANILA) (MAK269)Ιωάννης Σιδέρης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Γ΄ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (MAK361)ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΚΙΤΖΗΣ
Στοιχεία Συνταγματικού & Ναυτικου Δικαίου (MAK134)Ιωάννης Σιδέρης
ΦΥΣΙΚΗ Α (MAK453)Κωνσταντία Ρωσσιάδου
ΦΥΣΙΚΗ Α' εξαμήνου (Παλαιού Κανονισμού) (MAK442)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΩΤΣΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ Γ' εξαμήνου (Σχολής Πλοιάρχων) Παλαιού Κανονισμού (MAK255)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΩΤΣΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ για Πλοιάρχους ΙΙ (MAK221)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΩΤΣΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ για Πλοιάρχους Ι (MAK266)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΩΤΣΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ για Πλοιάρχους ΙΙΙ (MAK443)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΩΤΣΙΟΣ