Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
-AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΕΝΤΥΠΑ (KES105)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ
-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ ΜΕΣΩ FACEBOOK (KES117)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ
GMDSS για χειριστές γενικής χρήσης GOC FULL EDITION 2017 (Πλήρης ηλεκτρονική έκδοση) (KES125)Καθηγητές ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ:. Καπαδουκάκης Πέτρος. Χριστοδούλου Ιωάννης.
GMDSS για χειριστές γενικής χρήσης GOC Απλοποιημένη Έκδοση 2019. Στην οποία το GMDSS περιγράφεται γενικά. Η έκδοση δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της πιστοποίησης. Γι'αυτό δείτε την πλήρη έκδοση στην αντίστοιχη ενότητα του MAREDU. (KES126)Καθηγητής ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ:. Καπαδουκάκης Πέτρος.
GMDSS για χειριστές περιορισμένης χρήσης ROC (KES103)Καθηγητές ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ:. Καπαδουκάκης Πέτρος. Χριστοδούλου Ιωάννης.
ON LINE GMDSS TESTS  (KES118)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ
SRC. GMDSS για χειριστές μικρής εμβέλειας SRC (KES104)Καθηγητές ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ:. Καπαδουκάκης Πέτρος. Χριστοδούλου Ιωάννης.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ GMDSS (KESEN_RHRE129)Πέτρος Καπαδουκάκης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (KES108)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (KES109)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ AMVER (KES111)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NAVTEX (KES110)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAFETYNET (KES112)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ GO (KES106)Καθηγητής ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ:. Καπαδουκάκης Πέτρος.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (KES128)Δοκιμαστική εφαρμογή υπό κατασκευή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (KES123)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ (KES113)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (KES114)ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ