Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (AENSP101)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (AENSP104)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Δ Εξ. (AENSP105)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α εξ. (AENSP102)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (AENSP103)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ