Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
*ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (YDP106)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
BRM ( BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT ) ΣT' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (YDP146)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
BRM I Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ (YDP150)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
ECDIS Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ (YDP144)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
ISM (YDP157)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ISM ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ (YDP124)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
NAYTIKH TEXNH III (YDP138)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
RADAR - ARPA (YDP107)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
RADAR Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (YDP151)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SSO - ISPS  (YDP139)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (YDP148)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (YDP121)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ II (YDP149)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
Διαχείριση Πόρων Γέφυρας ΙΙ (io0577)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (YDP141)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ (YDP140)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι (YDP122)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Ι (YDP118)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (YDP142)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Ι (YDP104)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΙΙ (YDP136)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
Ναυπηγία / Σχέδιο (io0577)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΑ / ΣΧΕΔΙΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (YDP152)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
Ναυτικά Αγγλικά I (YDP125)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά IV (YDP128)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά V (YDP129)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά VI (YDP130)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ (YDP126)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά ΙΙΙ (YDP127)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (YDP105)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ (YDP137)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙ (YDP123)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 (YDP154)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2 (YDP153)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ IV (YDP156)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ IV (YDP119)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙI B΄ΕΞΑΜΗΝΟ (YDP143)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (YDP132)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (YDP131)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (YDP145)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ