Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
*ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (YDP106)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ISM ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ (YDP124)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
RADAR - ARPA (YDP107)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (YDP121)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
Διαχείριση Πόρων Γέφυρας Ι (io0577)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διαχείριση Πόρων Γέφυρας ΙΙ (io0577)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ (YDP134)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι (YDP122)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Ι (YDP118)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ Ι (YDP102)Μαριάνθη Πετράκη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΙΙ (YDP109)Μαριάνθη Πετράκη
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Ι (YDP104)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
Ναυπηγία / Σχέδιο (io0577)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά I (YDP125)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά IV (YDP128)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά V (YDP129)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά VI (YDP130)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ (YDP126)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά ΙΙΙ (YDP127)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (YDP105)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Ι (YDP111)Μαριάνθη Πετράκη
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙ (YDP123)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ IV (YDP119)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ι (YDP133)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτιλία ΙΙ (io0577)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (YDP132)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (YDP131)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (YDP110)Μαριάνθη Πετράκη
ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ Ι (YDP101)Μαριάνθη Πετράκη
ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΙΙ (YDP103)Μαριάνθη Πετράκη
ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΙΙΙ (YDP108)Μαριάνθη Πετράκη