Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
*ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (YDP106)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
BRM ( BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT ) ΣT' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (YDP146)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
BRM I Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ (YDP150)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
ECDIS Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ (YDP144)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
ISM ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ (YDP124)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
NAYTIKH TEXNH III (YDP138)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
RADAR - ARPA (YDP107)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
RADAR Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (YDP151)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SSO - ISPS  (YDP139)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (YDP148)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (YDP121)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ II (YDP149)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
Διαχείριση Πόρων Γέφυρας Ι (io0577)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διαχείριση Πόρων Γέφυρας ΙΙ (io0577)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ (YDP134)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (YDP141)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ (YDP140)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι (YDP122)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Ι (YDP118)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (YDP142)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ Ι (YDP102)Μαριάνθη Πετράκη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΙΙ (YDP109)Μαριάνθη Πετράκη
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Ι (YDP104)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΙΙ (YDP136)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
Ναυπηγία / Σχέδιο (io0577)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΑ / ΣΧΕΔΙΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (YDP152)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
Ναυτικά Αγγλικά I (YDP125)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά IV (YDP128)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά V (YDP129)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά VI (YDP130)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ (YDP126)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ναυτικά Αγγλικά ΙΙΙ (YDP127)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (YDP105)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ (YDP137)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Ι (YDP111)Μαριάνθη Πετράκη
ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (YDP147)Μαριάνθη Πετράκη
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙ (YDP123)ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ IV (YDP119)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ι (YDP133)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙI B΄ΕΞΑΜΗΝΟ (YDP143)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
Ναυτιλία ΙΙ (io0577)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (YDP132)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (YDP131)ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (YDP110)Μαριάνθη Πετράκη
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (YDP145)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ Ι (YDP101)Μαριάνθη Πετράκη
ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΙΙ (YDP103)Μαριάνθη Πετράκη
ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΙΙΙ (YDP108)Μαριάνθη Πετράκη