Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
e semester 2019-20 (AENXM154)Αικατερίνη Χούλη
MARINE DIESEL ENGINE VIBRATION (AENXM146)Αικατερίνη Χούλη
vocabulary page 347 (AENXM150)Αικατερίνη Χούλη
Εργαστήριο Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων ΣΤ (AENXM157)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Β εξάμηνο (AENXM156)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Εργαστήριο Ψηφιακών Δ εξάμηνο (AENXM155)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕΛ 342 (AENXM149)Αικατερίνη Χούλη